Print this page
-->

Etik Kurul Duyuru

16 Aralık 2019

Başvurunun toplantı gündemine alınabilmesi için başvuru dosyasının toplantı tarihinden 3 iş günü öncesinde saat 17:00'ye kadar etik kurul sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu her ayın ilk hafta salı günü ve üçüncü hafta salı günü toplanmaktadır.