-->

Etik Kurul Duyuru

16 Aralık 2019

Başvurunun toplantı gündemine alınabilmesi için başvuru dosyasının toplantı tarihinden 3 iş günü öncesinde saat 17:00'ye kadar etik kurul sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu her ayın ilk hafta salı günü ve üçüncü hafta salı günü toplanmaktadır.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji 1.Kat 14030 GÖLKÖY / BOLU
  • Tel: +90 374 253 46 56 (3072) 
  • EPosta: boluetikibu.edu.tr
Top